Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

35%

35.00%

North America

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

12%

12.00%

Southeast Asia

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

12%

12.00%

Western Europe

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

6%

6.00%

Eastern Europe

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

6%

6.00%

Oceania

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

6%

6.00%

Eastern Asia

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

5%

5.00%

South America

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

5%

5.00%

Northern Europe

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

3%

3.00%

Mid East

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

2%

2.00%

Africa

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

2%

2.00%

Central America

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

2%

2.00%

Southern Europe

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

2%

2.00%

South Asia

(Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 35.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Southeast Asia 12.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Western Europe 12.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Eastern Europe 6.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Oceania 6.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Eastern Asia 6.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
South America 5.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Northern Europe 5.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Mid East 3.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Africa 2.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Central America 2.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Southern Europe 2.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
South Asia 2.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Domestic Market 2.00% Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 5300000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 98.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, MoneyGram, Western Union, Escrow
Cảng gần nhất: Shenzhen

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 4 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 02029860
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này